Ruw Hout

Hardhout Okan

Okan

Gebruiksklasse Klasse 1
Bewerkbaarheid Moeilijk (voorboren aangewezen)
Kleur Geelbruin, maar wordt roodachtig bruin na blootstelling aan lucht
Gemiddelde volumieke massa ±900kg/m³ bij houtvochtgehalte van 12%
Elasticiteitsmodulus 22.260N/mm²
Gemiddelde radiale krimp 5,8%
Gemiddelde tangentiële krimp 7,9%

bron: www.boistropicaux.org - www.woodforum.be

vragen over dit product?
contacteer ons

Zuid-Amerika

Afrika

Zuidoost Azië