Ruw Hout

Hardhout Cumaru

Cumaru

Cumaru wordt onderverdeeld in Yellow en Red cumaru. Van Hoorebeke houdt beide op stock.

Gebruiksklasse Klasse 1
Bewerkbaarheid Moeilijk (voorboren aangewezen)
Kleur Geelbruin tot roodachtig bruin met donkere aderstrepen
Gemiddelde volumieke massa ±1050kg/m³ bij houtvochtgehalte van 12%
Elasticiteitsmodulus 26.610N/mm²
Gemiddelde radiale krimp 5,5%
Gemiddelde tangentiële krimp 7,7%

bron: www.boistropicaux.org - www.woodforum.be

vragen over dit product?
contacteer ons

Zuid-Amerika

Afrika

Zuidoost Azië