Ruw Hout

Hardhout Afzelia Doussie

Afzelia Doussié Bipindensis

Gebruiksklasse Klasse 2
Bewerkbaarheid Moeilijk (voorboren aangewezen)
Kleur Goudbruin tot licht roodachtig bruin
Gemiddelde volumieke massa ±800kg/m³ bij houtvochtgehalte van 12%
Elasticiteitsmodulus 17.020N/mm²
Gemiddelde radiale krimp 3%
Gemiddelde tangentiële krimp 4,4%

bron: www.boistropicaux.org - www.woodforum.be

vragen over dit product?
contacteer ons

Zuid-Amerika

Afrika

Zuidoost Azië